Математика Плюс
Помагало по математика и информатика.
Одобрено от Министерството на образованието и науката
за класна и извънкласна работа


Последни новини | За списанието | Редакционна колегия | За автори
Абонамент | Архив | Полезни връзки | Контакт

Добре дошли в сайта на списание
"Математика Плюс"!Тук ще видите материали, включени в
книжка 3-4, том 25, 2017 година:


Корица 2
Съдържание
Уводна статия
Конкурс Издирване на таланти
Фестивал Ум+
Конкурси MITE
Задачи М+
M+Решения
Международна олимпиада по математика
Младежка балканиада
M+Хроника
М+ДЕСЕТ ЗАДАЧИ – Екстремални задачи за пирамиди и призми
М+МНОГО РЕШЕНИЯ – Разлагане на множители
М+МНОГО РЕШЕНИЯ – Една построителна задача
М+СЕМИНАР – Алгебрични уравнения без производни
М+СЕМИНАР – Ценообразуване (втора част). Маржинален подход
М+СЕМИНАР – Нобеловите награди за 2017 година
Тук ще видите материали, включени в
книжка 2, том 25, 2017 година:


Корици 2 и 3
Уводна статия
Конкурси MITE
Равновесието в живота на Джон Наш
Абеловата награда
Квадратни параметрични неравенства - втора част
Ценообразуване - първа част
Студентска конференция
Студентска олимпиада
Задачи М+
М+ Решения