Математика Плюс
Помагало по математика и информатика.
Одобрено от Министерството на образованието и науката
за класна и извънкласна работа


Последни новини | За списанието | Редакционна колегия | За автори
Абонамент | Архив | Полезни връзки | Контакт


Архив


Материали от книжка 1, том 25, 2017 година:

Корици 2 и 3
Съдържание
Уводна статия
Национален кръг на MITE
Международна олимпиада по финансова математика
Задачи М+


Материали от книжка 4, том 24, 2016 година:

Корици 2 и 3
Съдържание
Уводна статия
Абонамент
M+Задачи
Фестивал Ум+
Конкурс Ум+
Международни конкурси
Нобеловата награда по икономика за 2016
M+Хроника
Нова книга


Материали от книжка 3, том 24, 2016 година:

Корици 2 и 3
Съдържание
Уводна статия
Абонамент за 2017 г.
Международни конкурси за разработване на проекти
Абеловата награда 2016 г.
M+ Конкурс Задачи
M+ Конкурс Издирване на таланти I кръг


Материали от книжка 2, том 24, 2016 година:

Корици 2 и 3
Съдържание
Уводна статия
IN MEMORIAM
M+ Конкурс Задачи
Хроника на MITE


Материали от книжка 1, том 24, 2016 година:

Корици 2 и 3
Съдържание
Уводна статия
M+ Конкурс Задачи
М+ Конкурс Издирване на таланти I I I кръг