Математика Плюс
Помагало по математика и информатика.
Одобрено от Министерството на образованието и науката
за класна и извънкласна работа


Последни новини | За списанието | Редакционна колегия | За автори
Абонамент | Архив | Полезни връзки | Контакт


Редакционна колегия

Quarterly, Volume 24 (95), Number 3, 2016

International Advisory Board: A. Golovanov (Russia), N. Khadzhiivanov (Bulgaria), V. Berinde (Romania), R. Magenreuter (Germany), R. Toshich (Serbia), Sh. Ismailov (Uzbekistan), T. Sergeeva (Russia), A. Gagatsis (Cyprus), M. Shabanova (Russia).

Сава Гроздев – гл. редактор

Ирина Шаркова, Румяна Караджова, Линка Минчева, Георги Ганчев, Никола Чолаков, Иван Симеонов, Радостин Вазов, Радослав Габровски, Росен Николаев, Веселин Ненков, Ирена Мишева, Йордан Петков, Христо Лесов, Цеца Байчева, Асен Велчев, Хари Алексиев.