За списанието

„Математика Плюс“

„Математика Плюс“

е помагало за деца, ученици, студенти, професионални математици, за всеки, който се е наслаждавал на красотата на математиката или се стреми да я докосне. В популярна, привлекателна и достъпна форма се публикуват съобщения и статии с оригинални резултати, обзори на важни за математиката, информатиката и приложенията направления; представят се известни математици и техните постижения; дава се информация за български и чужди училища, колежи, университети, фондации; предлагат се материали от изтъкнати специалисти за кандидатстващите във висши училища, езикови, математически и професионални гимназии; отразяват се международните олимпиади, балканиадите и математически състезания у нас и в чужбина; организират се конкурси с награди; специално място се отделя на най-малките с подходящи теми и задачи; представят се професионални математици, които освен в математиката имат постижения и в други области; предлагат се математически ребуси, магически квадрати, интересни игри и играчки; организират се томболи с предметни награди.

От бр. 4/2020 вкл. списание „МАТЕМАТИКА ПЛЮС” излиза като съвместно издание на „Асоциация за развитие на образованието” и издателство „Архимед”. То ще се издава с ново лого и нов дизайн в хартиен и дигитален вариант.