За автори

„Математика Плюс“

УКАЗАНИЯ

за предоставяне на ръкописи и материали за публикуване

Препоръчително е ръкописът, оформен в стандартна текстообработваща програма, да не надхвърля 6 машинописни страници (около 10 000 – 11 000 знака).

Желателно е да не се правят отстъпи отляво и отдясно на параграфите, както и да не се поставят допълнителни табулации.

Ако в публикацията са включени формули, графики, илюстрации и/или чертежи, те трябва да са годни за обработка с масово използвани за целта приложения, а резолюцията им да не е по-малка от 300 dpi, независимо от формата, в който са (.jpg, .eps, .tif и т.н.). Желателно е те да се изпращат като отделни файлове.

За предпочитане е изпращането на ръкописи като прикачени към електронно писмо файлове на имейл sava.grozdev@gmail.com или на диск на адреса на редакцията:

АРО, кабинет 13

ул. „Света Екатерина” № 10

1618 София

тел. +359 898 670 640

Изпращането на материали на хартиен носител да става в два екземпляра до редакцията или до член на редакционната колегия на горния адрес. В този случай илюстрациите и чертежите в текста да се представят на отделен лист.

Ръкописи не се връщат.