Начало

„Математика Плюс“

През последните няколко години от дългогодишната му история списание „Математика Плюс“ излизаше само в дигитален вариант с издател Асоциация за развитие на образованието, за известно време с подкрепата на ВУЗФ. От бр. 4/2020 г. вкл. ще излиза като съвместно издание на Асоциация за развитие на образованието и издателство „Архимед“. Списанието е с ново лого и нов дизайн в хартиен и дигитален вариант, като се подновява и абонаментната практика.

Списание „Математика Плюс“ е одобрено от МОН. То е помагало за деца, ученици, студенти, професионални математици, за всеки, който се наслаждава на красотата на математиката и се стреми да я докосне. В привлекателна и достъпна форма се публикуват съобщения и статии с оригинални резултати, обзори на важни за математиката, информатиката и приложенията направления. Представят се известни математици и техните постижения. Дава се информация за български и чужди училища, колежи, университети, фондации. Предлагат се материали от изтъкнати специалисти за прием във висши училища, езикови, математически и професионални гимназии, за матури и НВО. Отразяват се международните олимпиади, балканиадите и математическите състезания у нас и в чужбина. Организират се конкурси с награди. Специално място се отделя на най-малките с подходящи теми и задачи. Представят се професионални математици, които освен в математиката имат постижения и в други области. Предлагат се математически задачи, ребуси, магически квадрати и интересни игри и играчки. Амбицията ни е да регистрираме списанието в Web of science и вече сме направили постъпки за това.

Абонаментът от 2021 г. ще се прави директно чрез издателство „Архимед“.